ROZPOČET 2019 JSME NEPODPOŘILI

Rozpočet města na rok 2019 nepodpořilo nejen naše sdružení SPOLEČNĚ PRO NOVÉ STRAŠECÍ a PECÍNOV, ale také ostatní opoziční zastupitelé.
Hlavní důvody jsou celkem prosté.
1) je připravena investice na dokončení kanalizace a stavby nové čističky odpadních vod, která má být financována pouze z dotace a jednorázově ze zdrojů města. Tím tak nezbude na další potřebné investice např. rozšíření služeb pro seniory, stavby bytů pro občany města, opravy silnic, chodníků atd. Čističku a kanalizaci město a občané potřebují, a proto jsme konstruktivně navrhli řešit financování dlouhodobým úvěrem, což je celkem standardní způsob. Toto nebylo akceptováno, prý je možné úvěr získat kdykoli. Všichni víme, že získat úvěr není samozřejmost, zvl. pokud se jedná o např. 50 mil. Kč.
2) chystá se masivní zateplení kulturního domu (NKC) za cca 27 mil. Kč, což bylo navrženo bez dalších informací. Jsme toho názoru, že NKC potřebuje nejen zateplení, ale také rekonstrukci. A především pod dohledem městského architekta. Vzhledem k tomu, že celková částka je na poměry našeho města velmi vysoká, tak jsme si vyžádali na příští jednání zastupitelstva další informace o chystaném projektu.
3) místo přímé podpory sportu je navržena výstavba budovy občerstvení za cca 4 mil. Kč.
Naším cílem je větší zapojení občanů do rozhodování o investicích města. V průběhu tohoto roku navrhneme, aby rozpočet již na rok 2020 byl navržen jako participativní, kdy občané sami budou moc rozhodnout, kde a co se ve městě opraví či postaví. Toto je již standard ve Slaném a připravují se i v Rakovníku a na Kladně.


KDO JSME

Bc. Pavel Novák

IT specialista, zastupitel, místopředseda výboru pro strategický rozvoj města

čtěte více

Mgr. Jiří Verner

učitel, historik, zastupitel, předseda kontrolního výboru

čtěte více

Ing. Pavel Adelt, MBA

bankovní manažer, zastupitel, člen finančního výboru

čtěte více

Ing. Alena Burešová

krajinářská architektka, zastupitelka, členka výboru pro strategický rozvoj města

čtěte více

Jiří Toužimský

podnikatel

čtěte více

Dr. Ing. Pavel Kotyk

obchodní inženýr, člen finančního výboru

čtěte více

MUDr. Eva Stará

praktická lékařka

čtěte víc

Bára Břízová

studentka VŠ, medik

Ing. Jiří Blecha

aplikační inženýr

Mgr. Petra Pilátová

učitelka

Mgr. Tomáš Vonášek

věk: 46 let, fyzioterapeut

čtěte více


Dále nás podporují: Mgr. Petr Janouš, MUDr. Šárka Skálová, Veronika Štajerová, MUDr. Jiří Skořepa, Ing. Jan Špička, Jiří Benda, Lenka Horáčková, Eliška Horáková, Růžena Jirsová, Ing. Jiří Hejhal


 

Jsme lidé z Nového Strašecí a Pecínova, aktivní občané, mnozí se zkušenostmi z komunální politiky či spolkového života, kteří se shodují na základním pohledu na dění v našem městě, a proto jsme se rozhodli spojit síly a sestavit nestranickou kandidátku do obecních voleb 5. a 6. října 2018. Zastupitelé za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov aktivně působí celé volební období v zastupitelstvu města, další kandidáti pracují v různých komisích a výborech zastupitelstva. Máme zkušenosti a jasné představy o fungování městského úřadu. Ačkoliv nejsou naši zastupitelé ve vedení města, nechceme pouze kritizovat z opozičních pozic. S podporou aktivních občanů vytváříme vlastní ucelené návrhy, předkládáme alternativní řešení vůči krokům současné radnice. Občanské volební uskupení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov je otevřeno všem, kteří se chtějí zapojit do činnosti sdružení. 

CO CHCEME