OBČANÉ ROZHODLI PROTI HALÁM

Občané města se v místním referendu v říjnu 2020 jasně vymezili proti výstavbě skladovacích hal či jiných průmyslových objektů na Mackově hoře. Při volební účasti téměř 54 % jsou výsledky následující:
V první otázce „Souhlasíte s tím, aby orgány města Nové Strašecí podnikly veškeré dostupné právní kroky, včetně změny územního plánu, aby zabránily zástavbě ploch Z94, Z95, Z111 dle stávajícího územního plánu v oblasti Mackova hora stavbami průmyslových a skladovacích hal?“ odpovědělo ANO 89 % voličů, NE 5 % voličů.
Ve druhé otázce „Souhlasíte s tím, aby oblast Mackova hora byla nadále využívána jako plocha přírody a krajiny?“ odpovědělo ANO 87 % voličů, NE 6 % voličů.
Vzhledem k tomu, že v obou otázkách odpovědělo ANO více než 25 % všech voličů, je nyní jasné, že při výše uvedené volební účasti je referendum v obou otázkách platné a závazné. Děkujeme všem voličům, kteří se o tento úspěch zasloužili.
Naši zástupci nyní vedou na výboru pro strategický rozvoj města jednání, která směřují k předložení návrhu zadání změny územního plánu zastupitelstvu ke schválení. Věříme, že je to nejúčinnější cesta, jak zabránit výstavbě průmyslových objektů a hal na Mackově hoře.


KDO JSME

Bc. Pavel Novák

IT specialista, zastupitel, místopředseda výboru pro strategický rozvoj města

čtěte více

Mgr. Jiří Verner

učitel, historik, zastupitel, předseda kontrolního výboru

čtěte více

Ing. Pavel Adelt, MBA

bankovní manažer, zastupitel, člen finančního výboru

čtěte více

Ing. Alena Burešová

krajinářská architektka, zastupitelka, členka výboru pro strategický rozvoj města

čtěte více

Jiří Toužimský

podnikatel

čtěte více

Dr. Ing. Pavel Kotyk

obchodní inženýr, člen finančního výboru

čtěte více

MUDr. Eva Stará

praktická lékařka

čtěte víc

Bára Břízová

studentka VŠ, medik

Ing. Jiří Blecha

aplikační inženýr

Mgr. Petra Pilátová

učitelka

Mgr. Tomáš Vonášek

věk: 46 let, fyzioterapeut

čtěte více


Dále nás podporují: Mgr. Petr Janouš, MUDr. Šárka Skálová, Veronika Štajerová, MUDr. Jiří Skořepa, Ing. Jan Špička, Jiří Benda, Lenka Horáčková, Eliška Horáková, Růžena Jirsová, Ing. Jiří Hejhal


 

Jsme lidé z Nového Strašecí a Pecínova, aktivní občané, mnozí se zkušenostmi z komunální politiky či spolkového života, kteří se shodují na základním pohledu na dění v našem městě, a proto jsme se rozhodli spojit síly a sestavit nestranickou kandidátku do obecních voleb 5. a 6. října 2018. Zastupitelé za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov aktivně působí celé volební období v zastupitelstvu města, další kandidáti pracují v různých komisích a výborech zastupitelstva. Máme zkušenosti a jasné představy o fungování městského úřadu. Ačkoliv nejsou naši zastupitelé ve vedení města, nechceme pouze kritizovat z opozičních pozic. S podporou aktivních občanů vytváříme vlastní ucelené návrhy, předkládáme alternativní řešení vůči krokům současné radnice. Občanské volební uskupení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov je otevřeno všem, kteří se chtějí zapojit do činnosti sdružení. 

CO CHCEME