JAK DÁL PO VOLBÁCH

I přes velice dobrý volební výsledek zůstáváme pro další čtyři roky v opozici. Nebyla to naše volba, ale rozhodnutí staronové koalice ČSSD, MPR a Nezávislých 2018. Náš program, stejně tak i zájmy Vás, občanů se budeme snažit prosazovat i z opozice. Rozhodně nemíníme čtyři roky na zastupitelstvu prospat, budeme proto nadále rádi za Vaši další podporu a podněty pro další práci.

výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2018


KDO JSME

Bc. Pavel Novák

IT specialista, zastupitel, předseda finančního výboru, kandidát na starostu

čtěte více

Mgr. Jiří Verner

učitel, historik, zastupitel, předseda kontrolního výboru, kandidát na místostarostu

čtěte více

Ing. Pavel Adelt, MBA

bankovní manažer, člen finančního výboru

čtěte více

Jiří Toužimský

podnikatel, zastupitel

čtěte více

Ing. Alena Burešová

krajinářský architekt, členka komise pro revitalizaci náměstí

čtěte více

Dr. Ing. Pavel Kotyk

obchodní inženýr, člen kontrolního výboru

čtěte více

MUDr. Eva Stará

praktická lékařka

čtěte víc

Bára Břízová

studentka VŠ, medik

Ing. Jiří Blecha

aplikační inženýr

Mgr. Petra Pilátová

učitelka

Mgr. Tomáš Vonášek

věk: 46 let, fyzioterapeut

čtěte více


Dále kandidují: Mgr. Petr Janouš, MUDr. Šárka Skálová, Veronika Štajerová, MUDr. Jiří Skořepa, Ing. Jan Špička, Jiří Benda, Lenka Horáčková, Eliška Horáková, Růžena Jirsová, Ing. Jiří Hejhal


 

Jsme lidé z Nového Strašecí a Pecínova, aktivní občané, mnozí se zkušenostmi z komunální politiky či spolkového života, kteří se shodují na základním pohledu na dění v našem městě, a proto jsme se rozhodli spojit síly a sestavit nestranickou kandidátku do obecních voleb 5. a 6. října 2018. Zastupitelé za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov aktivně působí celé volební období v zastupitelstvu města, další kandidáti pracují v různých komisích a výborech zastupitelstva. Máme zkušenosti a jasné představy o fungování městského úřadu. Ačkoliv nejsou naši zastupitelé ve vedení města, nechceme pouze kritizovat z opozičních pozic. S podporou aktivních občanů vytváříme vlastní ucelené návrhy, předkládáme alternativní řešení vůči krokům současné radnice. Občanské volební uskupení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov je otevřeno všem, kteří se chtějí zapojit do činnosti sdružení. 

CO CHCEME