PRŮMYSLOVÉ HALY NA MACKOVĚ HOŘE S OTAZNÍKEM

Pro zasedání zastupitelstva 21. listopadu 2019 máme připravený návrh, aby o další budoucnosti průmyslové zóny Severozápad rozhodli sami občané v místním referendu. Zatímco kolem zóny Severozápad krouží developeři, uzavírají smlouvy o budoucí koupi pozemků a posílají na město oficiální požadavky, politická reprezentace Nového Strašecí tomu mlčky přihlíží. Přitom ve městě žije řada lidí, kteří místo hal na Mackově hoře chtějí zelenou odpočinkovou plochu, kterou teď využívají k procházkám, venčení psů nebo výletům s dětmi. Vedení města se podle nás brání tomu, aby jasně řeklo občanům, ale i developerům jasné ano, nebo ne halám. Proto podáváme návrh, který má zahájit proces, jenž bude končit referendem o tom, zda zónu město chce a potřebuje. V mezidobí navrhujeme řádně situaci analyzovat, prodiskutovat a občanům poskytnout maximum informací o výhodách a nevýhodách existence zóny i nakonec o rizicích spojených s její případným zrušením. Plocha na Mackově hoře je nyní v územním plánu vedená jako zastavitelná, zastupitelé před dvěma lety schválili plán, podle kterého by na daném území zóna se sklady a halami vzniknout měla. Dosud však není zastavěná zóna Severovýchod a požadavky na ochranu půdy a přírody se časem a v posledních letech s přibývajícím suchem, mění. Stejně tak se vyvíjí město jako takové a jeho potřeby.
Dalším zásadním návrhem zastupitelů za Společně PRO bude pilotní projekt participativního rozpočtu v Křivoklátském sídlišti. Během celého roku, který od komunálních voleb uplynul, město sídliště nijak nevylepšila. Maximálně je v plánu oprava jednoho hřiště. Proto navrhujeme zahájit pilotní projekt participativního rozpočtu právě v největším sídlišti. V letošním rozpočtu bychom pro něj rádi vyčlenili 3 miliony korun. O tom, co se v nich opraví nebo nově vystaví, by tak mohli rozhodovat obyvatelé sídliště, a to prostřednictvím svých zástupců v participativním shromáždění. Když se pilotní program osvědčí, chtěli bychom participativní rozpočtování rozšířit na další sídliště a následně celé město.
PŘIJĎTE NÁS 21.listopadu PODPOŘIT!


KDO JSME

Bc. Pavel Novák

IT specialista, zastupitel, místopředseda výboru pro strategický rozvoj města

čtěte více

Mgr. Jiří Verner

učitel, historik, zastupitel, předseda kontrolního výboru

čtěte více

Ing. Pavel Adelt, MBA

bankovní manažer, zastupitel, člen finančního výboru

čtěte více

Ing. Alena Burešová

krajinářská architektka, zastupitelka, členka výboru pro strategický rozvoj města

čtěte více

Jiří Toužimský

podnikatel

čtěte více

Dr. Ing. Pavel Kotyk

obchodní inženýr, člen finančního výboru

čtěte více

MUDr. Eva Stará

praktická lékařka

čtěte víc

Bára Břízová

studentka VŠ, medik

Ing. Jiří Blecha

aplikační inženýr

Mgr. Petra Pilátová

učitelka

Mgr. Tomáš Vonášek

věk: 46 let, fyzioterapeut

čtěte více


Dále nás podporují: Mgr. Petr Janouš, MUDr. Šárka Skálová, Veronika Štajerová, MUDr. Jiří Skořepa, Ing. Jan Špička, Jiří Benda, Lenka Horáčková, Eliška Horáková, Růžena Jirsová, Ing. Jiří Hejhal


 

Jsme lidé z Nového Strašecí a Pecínova, aktivní občané, mnozí se zkušenostmi z komunální politiky či spolkového života, kteří se shodují na základním pohledu na dění v našem městě, a proto jsme se rozhodli spojit síly a sestavit nestranickou kandidátku do obecních voleb 5. a 6. října 2018. Zastupitelé za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov aktivně působí celé volební období v zastupitelstvu města, další kandidáti pracují v různých komisích a výborech zastupitelstva. Máme zkušenosti a jasné představy o fungování městského úřadu. Ačkoliv nejsou naši zastupitelé ve vedení města, nechceme pouze kritizovat z opozičních pozic. S podporou aktivních občanů vytváříme vlastní ucelené návrhy, předkládáme alternativní řešení vůči krokům současné radnice. Občanské volební uskupení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov je otevřeno všem, kteří se chtějí zapojit do činnosti sdružení. 

CO CHCEME