KDY DOJDE KE ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA MACKOVĚ HOŘE?

Občané našeho města ve dnech 2. a 3. října 2020 rozhodli v historicky prvním místním referendu o budoucí podobě Mackovy hory. Při více než 50% volební účasti vyslali svým zastupitelům jasný signál, jak dále postupovat ve věci průmyslové zóny severozápad. Většinové odmítnutí výstavby průmyslových objektů a skladovacích hal se dalo očekávat, lidé se však stejně rezolutně vyslovili i ve druhé otázce, tedy že si přejí celou oblast nadále využívat coby plochu přírody a krajiny. Zastupitelstvo tudíž nemá jinou možnost než učinit vše, aby schválilo změnu stávajícího územního plánu tak, aby naplnilo vůli občanů. Za tuto skutečnost vděčíme všem, kteří se zúčastnili říjnového referenda a nezalekli se složité epidemiologické situace. Dále bychom rádi ještě jednou poděkovali zastupitelům a příznivcům politických uskupení, kteří se zapojili do kampaně za zelenou Mackovu horu. V neposlední řadě také děkujeme členům petičního výboru Občané proti halám za jejich práci odvedenou na začátku loňského roku. Konečně se završil dlouhodobý proces, na jehož začátku stálo naše sdružení, které vyhlášení referenda požadovalo již na podzim roku 2019 jako poslední možnost ve chvíli, kdy byly všechny námi navrhované kroky proti průmyslové zóně jeden po druhém odmítnuty.
Referendem celá záležitost nicméně neskončila. Nyní je třeba navázat na předchozí jednotu všech zastupitelů a bez většího otálení zahájit kroky směřující k změně územního plánu. Zástupci novostrašeckých politických stran a sdružení se mezitím několikrát sešli u diskusního stolu. Vedle listopadového zasedání strategického výboru, kde byl dohodnut další společný postup, je prozatím nejvýznamnější událostí jednání zastupitelstva ze dne 17. prosince 2020. Zde byl jednomyslně schválen první krok ke změně územního plánu. Nyní bude následovat výběr externího pořizovatele a následně samotného zpracovatele, tedy autorizovaného architekta. Lze se jen dohadovat, zda odhadovaná doba jednoho roku na zakončení celého procesu, jak zaznělo na prosincovém zastupitelstvu, bude dostatečná. Chápeme, že se cesta ke kýženému výsledku může zdát zdlouhavá a složitá, nicméně takto jsou nastavena pravidla. Můžeme vám slíbit, že, uděláme vše proto, aby se celá věc zbytečně nekomplikovala, a byla naplněna vůle občanů. Tedy aby se na dlouho dobu zamezilo stavbě jakýchkoliv nevzhledných budov na Mackově hoře. O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.


KDO JSME

Bc. Pavel Novák

IT specialista, zastupitel, místopředseda výboru pro strategický rozvoj města

čtěte více

Mgr. Jiří Verner

učitel, historik, zastupitel, předseda kontrolního výboru

čtěte více

Ing. Pavel Adelt, MBA

bankovní manažer, zastupitel, člen finančního výboru

čtěte více

Ing. Alena Burešová

krajinářská architektka, zastupitelka, členka výboru pro strategický rozvoj města

čtěte více

Jiří Toužimský

podnikatel

čtěte více

Dr. Ing. Pavel Kotyk

obchodní inženýr, člen finančního výboru

čtěte více

MUDr. Eva Stará

praktická lékařka

čtěte víc

Bára Břízová

studentka VŠ, medik

Ing. Jiří Blecha

aplikační inženýr

Mgr. Petra Pilátová

učitelka

Mgr. Tomáš Vonášek

věk: 46 let, fyzioterapeut

čtěte více


Dále nás podporují: Mgr. Petr Janouš, MUDr. Šárka Skálová, Veronika Štajerová, MUDr. Jiří Skořepa, Ing. Jan Špička, Jiří Benda, Lenka Horáčková, Eliška Horáková, Růžena Jirsová, Ing. Jiří Hejhal


 

Jsme lidé z Nového Strašecí a Pecínova, aktivní občané, mnozí se zkušenostmi z komunální politiky či spolkového života, kteří se shodují na základním pohledu na dění v našem městě, a proto jsme se rozhodli spojit síly a sestavit nestranickou kandidátku do obecních voleb 5. a 6. října 2018. Zastupitelé za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov aktivně působí celé volební období v zastupitelstvu města, další kandidáti pracují v různých komisích a výborech zastupitelstva. Máme zkušenosti a jasné představy o fungování městského úřadu. Ačkoliv nejsou naši zastupitelé ve vedení města, nechceme pouze kritizovat z opozičních pozic. S podporou aktivních občanů vytváříme vlastní ucelené návrhy, předkládáme alternativní řešení vůči krokům současné radnice. Občanské volební uskupení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov je otevřeno všem, kteří se chtějí zapojit do činnosti sdružení. 

CO CHCEME