O ČEM SE V SOUVISLOSTI SE STAVBOU BILLY NEPÍŠE

Mnozí z občanů si jistě všimli, jak mizí nepořádek z okraje Křivoklátského sídliště, dlouho si tak přáli. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromé pozemky, město zde nemělo možnost činit pořádek. V současné době zde probíhá výstavba nového bytového domu a přípravné práce ke stavbě nákupního centra Billy, obojí jako developerské projekty. Město má v tomto případě důležitou úlohu koordinátora, protože po dokončení staveb převezme do péče veřejnou infrastrukturu, ale má v území také své zájmy, rozšířit parkovací stání pro obyvatele Křivoklátského sídliště.
Schválením změny územního plánu zastupitelé umožnili na pozemcích umístění obchodního centra a investor po vydání stavebního povolení pravděpodobně začne ihned stavět. Má to své ale, a to kácení dřevin, které stavbě překáží. Na kácení je vydané povolení, konkrétně k odstranění 953m3 porostních či keřových skupin. Pod tímto údajem by si běžně člověk představil náletový porost šípků, který roste na plochách, o které se nikdo nestará. Jenže to tak není, je zde zahrnutý i solitérní jasan s výškou přes 20m a obvodem kmene 302 cm. Jedná se o největší strom poblíž hlavní komunikace na výjezdu na Rynholec. Většina z Vás každý den kolem něj jezdí. Jasan je podle dendrologického průzkumu zcela zdravý, stáří lze odhadovat možná 70 let a takových je v našem městě opravdu málo.
Kolem nákupního centra má být po dokončení vysazeno 27 stromů a tisícovka keřů. Je tu ale otázka, zda-li strom stáří a velikosti jasanu, se dá vůbec nahradit. Novou výsadbu na parkovišti budou z větší poloviny tvořit okrasné třešně, které takové velikosti nikdy nedosáhnou a jedenáct javorů, které porostou v limitované zadlážděné ploše parkoviště. O životnosti keřů a záhonů kolem nákupních center asi není potřeba více psát, stačí si pro ukázku zajet kamkoli na nákup.
V rámci svých možností, jsme na jednání výboru pro strategický rozvoj města podali připomínky ke kácení jasanu, jelikož jasan nepřekáží objektu prodejny, ale nové příjezdové komunikaci z ulice Čsl. Armády. Věříme, že jiným řešením dopravní obslužnosti, se dá strom zachovat. Rada města s odborem investic bohužel v rámci vyjádření k projektové dokumentaci za město tuto připomínku neakceptovali. O osudu stromu je tak v tuto chvíli rozhodnuto, na kácení je vydané pravomocné rozhodnutí a čeká se na období vegetačního klidu. Tím je čas přirozeného zimního útlumu růstu stromu, který nastává právě teď.
22.10.2021


KDO JSME

Bc. Pavel Novák

IT specialista, zastupitel, místopředseda výboru pro strategický rozvoj města

čtěte více

Mgr. Jiří Verner

učitel, historik, zastupitel, předseda kontrolního výboru

čtěte více

Ing. Pavel Adelt, MBA

bankovní manažer, zastupitel, člen finančního výboru

čtěte více

Ing. Alena Burešová

krajinářská architektka, zastupitelka, členka výboru pro strategický rozvoj města

čtěte více

Jiří Toužimský

podnikatel

čtěte více

Dr. Ing. Pavel Kotyk

obchodní inženýr, člen finančního výboru

čtěte více

MUDr. Eva Stará

praktická lékařka

čtěte víc

Bára Břízová

studentka VŠ, medik

Ing. Jiří Blecha

aplikační inženýr

Mgr. Petra Pilátová

učitelka

Mgr. Tomáš Vonášek

věk: 46 let, fyzioterapeut

čtěte více


Dále nás podporují: Mgr. Petr Janouš, MUDr. Šárka Skálová, Veronika Štajerová, MUDr. Jiří Skořepa, Ing. Jan Špička, Jiří Benda, Lenka Horáčková, Eliška Horáková, Růžena Jirsová, Ing. Jiří Hejhal


 

Jsme lidé z Nového Strašecí a Pecínova, aktivní občané, mnozí se zkušenostmi z komunální politiky či spolkového života, kteří se shodují na základním pohledu na dění v našem městě, a proto jsme se rozhodli spojit síly a sestavit nestranickou kandidátku do obecních voleb 5. a 6. října 2018. Zastupitelé za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov aktivně působí celé volební období v zastupitelstvu města, další kandidáti pracují v různých komisích a výborech zastupitelstva. Máme zkušenosti a jasné představy o fungování městského úřadu. Ačkoliv nejsou naši zastupitelé ve vedení města, nechceme pouze kritizovat z opozičních pozic. S podporou aktivních občanů vytváříme vlastní ucelené návrhy, předkládáme alternativní řešení vůči krokům současné radnice. Občanské volební uskupení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov je otevřeno všem, kteří se chtějí zapojit do činnosti sdružení. 

CO CHCEME