SPOLEČNĚ PRO SÍDLIŠTĚ I PECÍNOV

  • každoročně vyčleníme pevnou částku pro sídliště a Pecínov, část se bude rozdělovat participativně.
  • zpracujeme ve spolupráci s občany urbanistické studie na rekonstrukci a rozvoj městských sídlišť.
  • koncepčně vyřešíme parkování nejen v sídlištích, postavíme parkovací dům v Křivoklátském sídlišti.
  • rada města se dvakrát ročně uskuteční v některém ze sídlišť, jednou za rok bude zastupitelstvo v Pecínově.