OPRAVÍME SÍDLIŠTĚ

Sídliště v Novém Strašecí jsou dlouhodobě jakousi popelkou. V Texasu, na Žižkáči a v Zahradní, v Rakovnickém a Mšeckém sídlišti žije více než třetina města. Více než třetina ze sdílených daní – kolem 25 milionů korun ročně, jde do rozpočtu města díky obyvatelům
sídlišť. A co ta to od města dostávají? Prakticky nic. Nebo velmi málo. To chceme změnit. Městská sídliště jsou jednou z naší tří hlavních priorit. A co chceme pro jejich obyvatele udělat?

– navýšíme řádově investice do infrastruktury sídlišť, ze současných v průměru jednotek stovek tisíc na minimálně 3–5 milionů
– umožníme obyvatelům rozhodovat o části přidělených investičních peněz – pilotně v
Texasu – formou participativního rozpočtování; obyvatelé si budou moct sami rozhodnout, co má v sídlišti vzniknout nebo se změnit; časem rozšíříme na celé město, pokud se osvědčí
– opravíme stávající parkoviště, rychle a kvalitně, aby nepřipomínala tankodrom
– rozšíříme množství parkovacích míst, především, ale nejen v Texasu – například lepším využitím stávajícího parkoviště, intenzivním jednáním se současnými majiteli pozemku, kde bývalo „horní Hamiro“
– zmodernizujeme a rozšíříme dětská hřiště – lanové prvky, dřevěná stanoviště a podobně
– a postavíme alespoň jedno nové
– obnovíme menší plácky s herními prvky pro děti – typově asfaltové hřiště v Rakovnickém sídlišti, pískoviště v Mšeckém, několik zanedbaných koutků v Texasu
– snížíme náklady na teplo snížením zisku Technických služeb z tepelného hospodářství a zároveň většími investicemi do teplovodů a jiné infrastruktury; je třeba přestat vyhřívat trávníky a je třeba přestat skrytě krmit rozpočet města přes zisk TS z kapes hlavně obyvatel sídlišť
– zlepšíme péči o zeleň a budeme usilovat o rozšíření zelených ploch
– podpoříme obyvatele bytových domů v aktivitách směřujících k zlepšení životního prostředí
– budeme se pravidelně bavit, oficiálně, se zástupci společenství vlastníků – například formou výjezdního zasedání rady vždy v tom kterém sídlišti
– ve spolupráci s obyvateli a městskou policií budeme průběžně vyhodnocovat bezpečnostní situaci na sídlištích a pružně reagovat; strážníci budou v sídlištích více vidět
– nastavíme rozumná pravidla pro systém parkování nejen v Texasu a uděláme v parkování konečně pořádek. Přidělování parkovacích míst bude transparentní!

Společně PRO Pavel Novák