Ing. Pavel Adelt, MBA

bankovní manažer, zastupitel, člen finančních výborů Zastupitelstva města a Zastupitelstva Středočeského kraje

„Žádné předražené zakázky, více peněz / podpory občanům. Je v zájmu všech, aby město hospodařilo efektivně a transparentně.“

V Novém Strašecí Pavel žije od narození. Od svých studií na ČVUT a University of New York sbíral zkušenosti z oblasti bankovnictví v předních českých i rakouských bankách.
Věnuje se mimo jiné úvěrování městům a obcím a má jasno jak hospodárně naložit s rozpočtem města. Aktivně působí ve finančním výboru zastupitelstva města a každý rok připomínkuje návrh rozpočtu a jeho průběžné změny.  Pavel by rád, aby město lépe hospodařilo s penězi a mohlo tak více podporovat místní sdružení/spolky a služby občanům, neboť v tom má dnes město velké rezervy.