Mgr. Petr Janouš

výzkumný pracovník pro systémy bezpilotních letounů

„Naše rodina se do Nového Strašecí přistěhovala před 17 lety. Na začátku byla malá fotografie v realitních novinách. Na té fotografii byl domek, který se nám zalíbil a na který jsme se rozhodli zajet podívat. Domek byl v shodou okolností v Novém Strašecí a tak se stalo, že jsme tu. Dnes jsme tu už zapustili kořeny a cítíme se tu … no zkrátka doma.“

O politiku se zajímám dlouhodobě, už někdy od sametové revoluce, kdy jsem jako student matematicko-fyzikální fakulty dostal šanci zapojit se do činnosti studentského stávkového výboru. Ve Strašecí kandiduji do zastupitelstva města od r. 2010, nejdříve za stranu Zelených, která se později spojila s KDU a Závislými a ještě později s hnutím STAN do koalice Společně pro Nové Strašecí a Pecínov a STAN. Jsem přesvědčen, že tato koalice má, pokud získá dostatek hlasů, potenciál vyřešit mnoho z toho, co by se ve městě vyřešit mělo. Od nesmyslného nárůstu nákladů na teplo (za poslední rok o 82 %), přes chybějící místa ve školkách a ve škole, až po revitalizaci Komenského náměstí.

Témata, která mě dlouhodobě zajímají, a kterým bych se chtěl věnovat v případě zvolení i jako zastupitel, jsou: ekologie, obnovitelné zdroje a s tím související energetická soběstačnost jednotlivých bytů, domů a obcí a dále problematika školství, např. podpora Montessori stylu vzdělávání.
Jsem přesvědčen, že investice do čistých zdrojů energie se nám lidem vyplatí nejen finančně, ale že je to i cesta, jak zachovat planetu a její přírodní krásy pro další generace. Chtěl bych pomoct prosadit systém, kdy město poskytne půjčky s minimálním úrokem svým občanům na zprovoznění fotovoltaických elektráren umístěných na střechách rodinných a bytových domů. Úroky těchto půjček by byly minimální, jen takové, aby pokryly náklady města na získání a financování úvěru od banky. Zároveň by město poskytlo další podporu pro instalaci elektráren: pomoc s výběrem dodavatele, poradenství v oblasti technických řešení nebo pomoc se získáním státní dotace. Cílem tohoto projektu je jednak pomoci občanům minimalizovat náklady na energie a jednak snížit celkovou uhlíkovou stopu spojenou s výrobou elektrické energie v Novém Strašecí a tím i v celé České republice. Věřím, že při využití současných technologií a dobrém řízení města by se Nové Strašecí mohlo stát prvním plně energeticky soběstačným městem ve Středních Čechách.

Do veřejného dění v Novém Strašecí jsem se nejvíce zapojil v roce 2019, kdy jsme spolu s přáteli, občanskými aktivisty a lidmi z naší volební koalice začali boj o záchranu Mackovy hory. Té hrozilo, že bude zastavěna plechovými, neekologickými a ošklivými halami. Zpočátku se náš boj zdál marný, neměli jsme podporu od vedení města, pan starosta nás dokonce označil za „šiřitele poplašných zpráv“, přestože developerská firma Panattoni již získala vše potřebné ke stavbě a začala vykupovat pozemky. Čekalo se jen, až uplyne sedmiletá lhůta, během které byla výstavba blokována. Sepsali jsme petici „Haly na Mackově hoře nechceme“, kterou ve finále podepsalo přes 1000 lidí. Tím se daly ledy do pohybu a vedení města se začalo situací zabývat. Po mnoha diskuzích prosadila naše volební koalice vyhlášení referenda, které potvrdilo přání 90% občanů zachovat na Mackově hoře zeleň a výstavbě hal zamezit změnou územního plánu.

Od svých osmi let jsem skaut. Zprvu neoficiálně (za socialismu to ani jinak nešlo), později, po revoluci, i oficiálně. Někdy na konci minulého tisíciletí jsem vedl skautské středisko v Praze Dejvicích. Skauting mi do života dal mnoho: přátele, radost z pobytu v přírodě, dovednost rozdělat oheň jednou sirkou nebo třeba možnost odvysílat zprávu v morseovce. Jako zastupitel bych chtěl podporovat skautský oddíl v Novém Strašecí, např. pomoct s výběrem nové, důstojnější, budovy pro skautskou klubovnu.
Mým velkým koníčkem je basketbal. Hraji ho rád, leč mizerně, což souvisí trochu s tím, že jsem ho začal hrát až v dospělosti. Možná si to jen namlouvám a souvisí to spíš s tím, že jsem nemehlo. Každopádně, ať tak či tak, jsem šťastný, že moji synové mohou chodit do novostrašeckého basketbalového oddílu. Vedoucí tohoto oddílu mají můj velký obdiv a respekt, neb oddíl vedou tak, jak si myslím, že by se sportovní oddíl vést měl. S respektem ke každému dítěti, bez křiku, bez ponižování, s důrazem na týmovou spolupráci. Jako zastupitel bych chtěl basketbalový i další sportovní kluby podpořit. Jako svůj osobní úkol bych si vzal získání dotace na výstavbu nové, velké sportovní haly s dřevěnou podlahou. Tak, aby se v ní dal hrát soutěžně nejen basketbal, ale i florbal, pro který je hala BIOS malá.