ZVÝŠÍME PODPORU SENIORŮ

Nové Strašecí se stává postupně jakýmsi regionálním centrem pro život seniorů. Máme silnou populaci seniorů – starousedlíků v celém městě. Máme zde Domov seniorů zřizovaný krajem, dále pak soukromé seniorcentrum, krajem zřizované alzheimerovské centrum při Domovu seniorů. Městský bytový dům s pečovatelskou službou, kterou zřizuje město. Polikliniku, rehabilitaci. Mnoho seniorů sem dojíždí za službami a nákupy z okolních malých obcí. To vše si ze strany města vyžaduje zvláštní pozornost. My v Společně pro Nové Strašecí a Pecínov se domníváme, že senioři si zaslouží maximální úctu – tu vždy – a péči – tu, pokud ji potřebují. Naše vize Nového Strašecí je rezidenční, příjemné město pro všechny generace, poskytující vzdělání, kulturní vyžití a péči v maximální možné míře. A co konkrétně chceme pro seniory udělat?

– promyšleně budeme opravovat silnice a chodníky, aby v zimě neklouzaly, aby byly podél hlavních tras ve městě lavičky či jiné prostředky pro odpočinek
– zavedeme senior taxi pro seniory na cesty k lékaři a podobně; Nové Strašecí není tak malé, jak se nám někdy zdá
– podpoříme mobilní hospicové služby a budeme zkoumat a jednat o možnostech zřízení stacionární hospicové péče
– výrazně navýšíme podporu – minimálně o stovky tisíc – pečovatelské službě s cílem dále zlepšit služby a zlepšit postavení zaměstnanců
-zřídíme denní stacionář, který uleví osobám, hlavně ženám, pečujícím o velmi staré a třeba již nemohoucí, či třeba o hendikepované rodinné příslušníky
– zasadíme se – intenzivním jednáním s lékaři, aktivní spoluprací se zdravotními pojišťovnami a lékařskou komorou, přidělením obecního bytu mladým lékařům, zlepšením prostředí v poliklinice a podobně – aby byla lékařská péče ve městě maximálně dostupná, a to včetně stomatologické, což je aktuální problém
– budeme rozvíjet polikliniku pro potřeby stárnoucí populace – třeba bazének pro rehabilitace – ale i pro obecnou populaci včetně seniorů – při čekání zoufale chybějící WiFI
– vytvoříme vzdělávací programy nejen pro seniory se zaměřením na moderní technologie, finanční gramotnost, právní povědomí, péči o zdraví – spolupráce se spolkem bubakov.net, dalšími spolky, místními právníky a lékaři, ZŠ
– pro osamělé seniory, kteří například náhle ztratí životního partnera a ocitnou se tak v nejen lidsky, ale i finančně obtížné až neřešitelné situaci, vybudujeme malorozměrné obecní byty / více kapitola programu věnovaná obecním bytům
– opravíme městské bytové domy a vybudujeme u nich výtah
– zaměříme se na to, aby se město stalo časem kompletně bezbariérovým, například podporou soukromých podnikatelů při přestavbách restaurací a jiných provozoven
– snížíme náklady na bydlení, a to nejen seniorům
– podpoříme ze strany města prostory pro setkávání seniorů mezi sebou a mezigenerační dialog – například formou zprostředkování setkání zájemců o hlídání ze strany mladých rodin a „náhradních babiček a dědečků“
– budeme využívat sociálně citlivé zadávání veřejných zakázek s ohledem nejen na seniory
– budeme jednat v rámci mikroregionu s dopravci o speciální kyvadlové minibusové lince, která by spojovala například Rudu, Nové Strašecí, Rynholec, Mšecké Žhrovice, Mšec a Třtici
– v blízkém okolí města budeme vytvářet vycházkové okruhy s lavičkami a dalšími odpočinkovými místy

Společně PRO Pavel Novák