SPOLEČNĚ PRO VŠECHNY GENERACE

  • Ihned začneme s modernizací vnitřních prostor polikliniky, zajistíme udržení a rozšíření lékařské péče ve městě, včetně stomatologické.
  • Postavíme nový multigenerační dům, kde budou startovací byty i byty s pečovatelskou službou.
  • Zřídíme odlehčovací stacionář, podpoříme hospicovou péči, rozšíříme služby pro seniory.
  • Do osmi let postavíme 50 dostupných bytů.