• Městské tepelné hospodářství úplně otevřeme vůči spotřebitelům z bytových domů a budeme dbát na cenovou stabilitu a předvídatelnost, zapojíme obnovitelné a místní zdroje.
  • Nezapomeneme na obyvatele rodinných domů a pomůžeme i jim zřízením komunitní energetiky.