SPOLKY: Spolkový život chápeme jako důležitou součást místní komunity. Lidé, kteří věnují svůj čas požární ochraně, umění, sportu, rozvoji dětí či kultivaci veřejného prostoru si zaslouží účinnou podporu ze strany města. Pokud nám dáte důvěru, zajistíme, aby městský úřad v prvé řadě se všemi spolky efektivně komunikoval. Bude nás zajímat, nakolik město může jednotlivým subjektům v jejich činnosti pomoci. Vedle přímé podpory, která je dnes zajištěna především prostřednictvím grantového systému, je velmi důležitá i ta nepřímá. Lze poskytovat městské prostory, lépe koordinovat spolkové a městské akce či pomáhat s propagací. Nechceme zapomínat ani na organizace věnující se dětem a mládeži (ať už školy, spolky či sportovní oddíly). Ty zasluhují mimořádnou péči a jejich podpora má mít nejvyšší prioritu. Nezapomínejme projevit svůj vděk všem, kteří se věnují tomuto odvětví dobrovolně a bez nároku na odměnu.

KULTURA: Moderní sídelní město velikosti Nového Strašecí by mělo být schopné svým obyvatelům zajistit kvalitní a pestrý kulturní program. Naším záměrem je vyvolat širokou diskuzi o současné nabídce městských kulturních zařízení. Bude nás zajímat, jakou zábavu preferují například rodiny s malými dětmi, dospívající, mladí lidé, padesátníci či senioři, a pokusíme se všem věkovým skupinám poskytnout odpovídající a hodnotné kulturní akce.

 

      Za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov Jiří Verner