Mgr. Jiří Verner


učitel, historik, zastupitel, předseda kontrolního výboru, vedoucí novostrašeckého skautského střediska

Jirka žije Novém Strašecí od svého narození. Roku 2007 odmaturoval na místním gymnáziu J. A. Komenského, a poté zahájil studium historie se zaměřením na české soudobé dějiny. Absolventskou práci věnoval tématu s regionálním přesahem – fenoménu chmelových brigád. Místní historii zůstává věrný i nadále, v poslední době se například věnoval článku o roku 1968 na Rakovnicku pro sborník připravovaný syndikátem českých novinářů. Nejprve zaměstnání a záhy velkou zálibu v učení nalezl na Základní škole u svatého Štěpána v Praze, kde vyučuje dějepis, zeměpis a občanskou výchovu. Vedle této aprobace je zároveň třídním učitelem na druhém stupni.
Jirkovým velkým koníčkem je již mnoho let novostrašecký skauting. Vedle vedení oddílu vlčat, což je věková kategorie chlapců od 6 do 11 let, je zároveň vedoucím celého junáckého střediska. Kromě skautování se poslední roky se střídavými úspěchy pokouší tancovat a zpívat s folklorním souborem Čtyřlístek, kam ho přivedla spíše než umělecká ambice obyčejná náhoda. Dodnes ale nelituje.