JSME PROTI VÝSTAVBĚ PRŮMYSLOVÝCH HAL NA MACKOVĚ HOŘE

zóna severozápad v územním plánu

Během příštích pár let horizont Mackovy hory s rozhlednou začne nenávratně mizet. Výstavba průmyslové zóny severozápad na ploše téměř 80 ha byla v prosinci 2017 potvrzena novým územním plánem a může se začít s její přípravou formou územní studie. Během procesu veřejného projednání územního plánu jsme aktivně podali několik připomínek k nevhodnosti návrhu rozšiřování průmyslové zástavby směrem na západ města a chtěli jsme řešit naplnění zóny severovýchod, zejména její dopravní obslužnosti. Pořizovatel, potažmo většinové uskupení zastupitelů, ale upřednostnil soukromé zájmy vlastníků pozemků před ochranou prostředí a kvality bydlení občanů našeho města. V dubnu letošního roku byly zastupitelstvem zamítnuty naše další kroky proti výstavbě hal, a to návrh na změnu nového územního plánu č. 1, kde jsme požadovali vyšší podíl zeleně v areálu a etapizaci zástavby provázanou s naplněním rozestavěné zóny severovýchod. Nadále se chceme tématu věnovat a hledat řešení jak zástavbu průmyslových zón kolem města organizovat tak, aby měla co nejmenší dopad na místní obyvatele.

zóny severozápad a severovýchod

 

Za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov Alena Burešová