SPOLEČNĚ PRO KVALITNÍ SPRÁVU MAJETKU

  • Najdeme lepší využití areálu Hamiro.
  • Vytvoříme plán údržby a oprav městského majetku vč. chodníků a silnic.
  • Veřejné zakázky budeme soutěžit nikoli na cenu, ale na ekonomickou výhodnost, s důrazem na kvalitu.