LEPŠÍ SPRÁVA MĚSTSTKÉHO MAJETKU – slidepost

Není lepší příklad jak městský majetek NEspravovat než, tak jak nám předvedlo současné vedení města na rekonstrukci a dostavby základní školy (ZŠ).

 

 

 

 

 


NÁŠ PŘÍSTUP K INVESTICÍM A SPRÁVĚ MĚSTKÉHO MAJETKU BUDE JINÝ:

  • Striktně budeme trvat na skutečné KONTROLE A MONITORINGU NÁKLADŮ každé investice. Navýšení nákladů jen v odůvodněných případech a odsouhlasené zastupiteli.
  • TECHNICKÝ DOZOR bude srozumitelně (u významných investic) předkládat ZPRÁVY radě i zastupitelstvu.
  • Zajistíme průběžné, srozumitelné INFORMOVÁNÍ občanů.
  • Vždy posoudíme jaké investice/stavba bude vyvolávat PROVOZNÍ NÁKLADY. Zvolíme optimální variantu.
  • I v období růstu příjmů města nebudeme zanedbávat provozní náklady města, především energetickou náročnost budov (elektřina, plyn atd.).
  • V případě, že půjde o investice využívané jinými obcemi, tak jako v případě ZŠ (využívané žáky Rudy, Rynholce atd.) budeme trvat na SPOLUÚČASTI ostatních spoluúčastníků/obcí.
  • Nebudeme realizovat investice, jen protože jsou dodavateli nabízeny jako nejlevnější, vždy budeme zároveň dbát na KVALITU. Tak, aby po nás něco zůstalo dalším generacím.
  • Mezi správu městského majetku patří i SPRÁVA FINANČNÍHO MAJETKU. Zvážíme efektivní, nerizikové zhodnocení 56 mil. Kč, které má nyní město na svých běžných účtech s nulovým zhodnocením.
  • Přehodnotíme princip spolupráce města a TECHNICKÝCH SLUŽEB. Zajistíme skutečný a efektivní dozor Technických služeb jakožto dceřiné společnosti města. Dozorčí rada nebude jen formální orgán.

 

   Za SPOLEČNĚ PRO NOVÉ STRAŠECÍ A PECÍNOV Pavel Adelt, člen finančního výboru