SPOLEČNĚ PRO OTEVŘENĚJŠÍ MĚSTO

  • Otevřeme úřad a všechny městské instituce včetně technických služeb, více zapojíme občany do řízení města, k zásadním rozhodnutím města vždy proběhne veřejná diskuze.
  • Do jednoho roku vypíšeme výběrová řízení na vedoucí pozice na městském úřadě.
  • Pořídíme regulační plán, rozvoj města nesmí být chaotický bez odpovídající infrastruktury.
  • Zavedeme skutečný participativní rozpočet, lidé budou rozhodovat o části svých peněz sami.