SPOLEČNĚ PRO NOVOU ŠKOLU A ŠKOLKY

  • Do osmi let postavíme novou základní školu, podpoříme rozšíření kapacity ZUŠ.
  • Chceme méně dětí ve třídě a širší nabídku základního vzdělávání, včetně alternativního.
  • Do pěti let postavíme další školku a zajistíme místa pro všechny děti, i mladší tří let.