Ing. Alena Burešová

krajinářská architektka, zastupitelka, členka výboru pro strategický rozvoj, členka spolku Přátelé Pecínova

„Věci se nemají řešit jen prakticky, měly by také vypadat k světu. Naše město si zaslouží kvalitní péči a zdařilé realizace, chce to jen pracovat koncepčně, přizvat kvalitní odborníky a své záměry dostatečně vysvětlit občanům. Někdy stačí málo.“

Alenu můžete potkat nejen v Pecínově, kde bydlí, ale třeba u rybníka nebo na louce, kde hledá inspiraci pro svou práci. Ve městě zná každý strom a nedá ji spát současná kvalita veřejných prostranství. Ráda by, aby vedení města více naslouchalo názorům městského architekta, který může do našeho města přinést svěží nápady.
Alena vidí po městě zastaralé přístupy v péči o veřejnou zeleň, protože je může ze své praxe porovnávat s jinými městy. Zajímá ji také další rozvoj města a územní plánování, je proto členem výboru pro strategický rozvoj města.