SPOLEČNĚ PRO MĚSTO A KRAJINU ZELENĚJŠÍ A KULTIVOVANĚJŠÍ

  • Zachováme Mackovu horu zelenou v souladu s výsledky referenda.
  • Oživíme a rozšíříme lesopark Na Šibeňáku, obnovíme staré cesty a remízky v okolí NS, vytvoříme v dosahu města klidová místa v krajině.
  • Začneme vysazovat nové stromy v ulicích a ošetřovat vzrostlé stromy.
  • Budeme kultivovat veřejná prostranství vč. náměstí a zřídíme pozici městského zahradníka.