ZASADÍME SE O REKONSTRUKCI NÁMĚSTÍ

Komenského náměstí je terčem pozornosti všech občanů města. Opravy, které zde postupně probíhají (nové zídky, lavičky, dosadby stromů) mají budit u občanů pocit spokojenosti, nicméně leckdy vyvolávají otázky nad jejich funkčností.

Nabízíme jinou cestu, chceme hledat řešení společně s odborníky a záměry veřejně projednávat s občany. Domníváme se totiž, že rekonstrukce náměstí je investicí, která překračuje rámec volebních období. V posledních letech jsem se aktivně podílela na práci komise pro revitalizaci náměstí a byla u zrodu pozice městského architekta, jehož práci nadále podporujeme. Společně s ním bychom rádi vytvořili podmínky pro vypsání architektonické soutěže na obnovu náměstí. S tímto návrhem jsme do zastupitelstva přišli poprvé už na jaře 2016, kdy nedostal žádoucí podporu.

   Za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov Alena Burešová, členka komise pro revitalizaci náměstí