CO CHCEME

SPOLEČNĚ PRO NOVÉ STRAŠECÍ A PECÍNOV

. . . chceme s Vámi a pro Vás Společně, nejen následující čtyři roky, pracovat na tom, aby Nové Strašecí a Pecínov bylo zdravé a moderní město . . .

 

VOLEBNÍ PROGRAM 2022

SPOLEČNĚ PRO NOVOU ŠKOLU A ŠKOLKU

Do osmi let postavíme novou základní školu, rozšíříme kapacitu ZUŠ.
Prioritou je méně dětí ve třídě a širší nabídka základního vzdělávání, včetně alternativního.
Do pěti let postavíme novou školku a zajistíme místa pro všechny děti, i mladší tří let.

SPOLEČNĚ PRO LEVNĚJŠÍ A UDRŽITELNĚJŠÍ TEPLO A ENERGIE

Městské tepelné hospodářství úplně otevřeme vůči spotřebitelům z bytových domů a budeme dbát na cenovou stabilitu a předvídatelnost, zapojíme obnovitelné a místní zdroje.
Nezapomeneme na obyvatele rodinných domů a pomůžeme i jim zřízením komunitní energetiky.

SPOLEČNĚ PRO RODINY A VOLNÝ ČAS

Do dvou let vybudujeme moderní dětské hřiště s atraktivními herními prvky a dvě zásadně zmodernizujeme, otevřeme vnitřní herní prostor pro větší i menší děti, obnovíme pískoviště.
Do tří let najdeme místo pro skatepark a přírodní koupaliště, začneme pracovat na výstavbě in-line dráhy.
Do roka zjednodušíme grantový systém a navýšíme jeho objem o 50%, propojíme místní spolky a oddíly.

SPOLEČNĚ PRO OTEVŘENĚJŠÍ MĚSTO

Otevřeme úřad a všechny městské instituce včetně technických služeb, více zapojíme občany do řízení města, k zásadním rozhodnutím města vždy proběhne veřejná diskuze.
Do jednoho roku vypíšeme výběrová řízení na vedoucí pozice na městském úřadě.
Pořídíme regulační plán, rozvoj města nesmí být chaotický bez odpovídající infrastruktury.
Zavedeme skutečný participativní rozpočet, lidé budou rozhodovat o části svých peněz sami.

SPOLEČNĚ PRO MĚSTO A KRAJINU ZELENĚJŠÍ A KULTIVOVANĚJŠÍ

Zachováme Mackovu horu zelenou v souladu s výsledky referenda.
Oživíme a rozšíříme lesopark Na Šibeňáku, obnovíme staré cesty a remízky v okolí NS, vytvoříme v dosahu města klidová místa v krajině.
Začneme vysazovat nové stromy v ulicích a ošetřovat vzrostlé stromy.
Budeme kultivovat veřejná prostranství vč. náměstí a zřídíme pozici městského zahradníka.

SPOLEČNĚ PRO VŠECHNY GENERACE

Ihned začneme s modernizací vnitřních prostor polikliniky, zajistíme udržení a rozšíření lékařské péče ve městě, včetně stomatologické.
Postavíme nový multigenerační dům, kde budou startovací byty i byty s pečovatelskou službou.
Zřídíme odlehčovací stacionář, podpoříme hospicovou péči, rozšíříme služby pro seniory.
Do osmi let postavíme 50 dostupných bytů.

SPOLEČNĚ PRO KVALITNÍ SPRÁVU MĚSTSKÉHO MAJETKU

Najdeme lepší využití areálu Hamiro.
Vytvoříme plán údržby a oprav městského majetku vč. chodníků a silnic.
Veřejné zakázky budeme soutěžit nikoli na cenu, ale na ekonomickou výhodnost, s důrazem na kvalitu.

SPOLEČNĚ PRO SÍDLIŠTĚ I PECÍNOV

Každoročně vyčleníme pevnou částku pro sídliště a Pecínov, část se bude rozdělovat participativně.
Zpracujeme ve spolupráci s občany urbanistické studie na rekonstrukci a rozvoj městských sídlišť.
Koncepčně vyřešíme parkování nejen v sídlištích, postavíme parkovací dům v Texasu.
Rada města se dvakrát ročně uskuteční v některém ze sídlišť, jednou za rok bude zastupitelstvo v Pecínově.