CO CHCEME

SPOLEČNĚ PRO NOVÉ STRAŠECÍ A PECÍNOV

. . . chceme s Vámi a pro Vás Společně, nejen následující čtyři roky, pracovat na tom, aby Nové Strašecí a Pecínov bylo zdravé a moderní město . . .

 

VOLEBNÍ PROGRAM 2018

POSTAVÍME 50 NÁJEMNÍCH BYTŮ

pro mladé a potřebné (do čtyř let). Obecní byty s netržním, pouze nákladovým nájemným.

PODPOŘÍME KULTURNÍ A SPOLKOVÝ ŽIVOT.

Chceme nový grantový systém s vyšší podporou místních spolků. Cíleně podpoříme aktivity ZUŠ, ZŠ a všech spolků.

NENECHÁME CHÁTRAT MĚSTSKÝ MAJETEK.

Ani velký (NKC, Hamiro), ani malý (chodníky, mobiliář, fasády obecních domů).

ZASADÍME SE O REKONSTRUKCI NÁMĚSTÍ.

Vkusně a reprezentativně, pod odborným dohledem městského architekta a po diskuzi s občany.

ZVÝŠÍME PODPORU PRO SENIORY A JEJICH PEČOVATELE.

Více asistentů. Senior taxi. Denní stacionář.

CHCEME LEVNĚJŠÍ TEPLO A SVOZ ODPADU (do čtyř let).

Dohlédneme na efektivitu tepelného a vodárenského hospodaření.

Zajistíme dostavbu kanalizace a čističky odpadních vod.

MĚSTSKÁ SÍDLIŠTĚ JSOU PRO NÁS PRIORITOU.

Více parkovacích míst a opravená parkoviště. Čistota a bezpečnost.