VYJÁDŘENÍ STAN NOVÉ STRAŠECÍ K DĚNÍ VE VLÁDNÍM HNUTÍ / PENÍZE NA VOLBY SI OBSTARÁME SAMI

Rád bych se tímto krátce vyjádřil k naší společné kandidátce se Společně pro Nové Strašecí a STAN do zářijových komunálních voleb v návaznosti na nedávné dění v celorepublikovém vedení STAN.
Jsem zarmoucen a rozhořčen událostmi, které se v posledních týdnech udály okolo nejvyššího vedení STAN. Takzvaná kauza Dozimetr odhalila korupční a klientské vazby na mnohé vysoké představitele našeho hnutí. Jsem zaskočen rozsahem celé kauzy ve straně, která se prezentuje jako protikorupční, která roky tvrdě poukazuje a odsuzuje korupci v naší zemi. Nikdy bych nečekal, že Starostové budou namočeni v něčem podobném. Po komunikaci s dalšími představiteli STAN z jiných částí republiky cítím nespokojenost a sílu provést změnu.
Je velká škoda, že starostenské hnutí, které bylo vybudováno od spodu díky bezpočtu pracovitých a fundovaných lidí, zdiskredituje a zničí v očích veřejnosti několik vysoce postavených představitelů.
Ta změna musí následovat po nedávné kompletní obnově nejvyšších předsedů a místopředsedů, kdy zůstal vlastně jen náš předseda Vít Rakušan.
Nicméně věřím, že se hnutí očistilo od zlodějů a lhářů a bude dále nositelem demokracie, zodpovědnosti a udržitelnosti.
Jako důkaz nespokojenosti jsme se rozhodli od celorepublikového vedení na letošní volby nepřijmout žádný peněžitý ani věcný dar a vše budeme hradit z vlastních zdrojů.
Věřím, že značka STAN se vlastní prací časem očistí a bude opět garantovat nepopulistickou politiku, která není navázána za zloděje a lháře.
Za novostrašecký STAN Radek Lopour