O ČEM SE V SOUVISLOSTI SE STAVBOU BILLY NEPÍŠE

Mnozí z občanů si jistě všimli, jak mizí nepořádek z okraje Křivoklátského sídliště, dlouho si tak přáli. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromé pozemky, město zde nemělo možnost činit pořádek. V současné době zde probíhá výstavba nového bytového domu a přípravné práce ke stavbě nákupního centra Billy, obojí jako developerské projekty. Město má v tomto případě důležitou úlohu koordinátora, protože po dokončení staveb převezme do péče veřejnou infrastrukturu, ale má v území také své zájmy, rozšířit parkovací stání pro obyvatele Křivoklátského sídliště.
Schválením změny územního plánu zastupitelé umožnili na pozemcích umístění obchodního centra a investor po vydání stavebního povolení pravděpodobně začne ihned stavět. Má to své ale, a to kácení dřevin, které stavbě překáží. Na kácení je vydané povolení, konkrétně k odstranění 953m3 porostních či keřových skupin. Pod tímto údajem by si běžně člověk představil náletový porost šípků, který roste na plochách, o které se nikdo nestará. Jenže to tak není, je zde zahrnutý i solitérní jasan s výškou přes 20m a obvodem kmene 302 cm. Jedná se o největší strom poblíž hlavní komunikace na výjezdu na Rynholec. Většina z Vás každý den kolem něj jezdí. Jasan je podle dendrologického průzkumu zcela zdravý, stáří lze odhadovat možná 70 let a takových je v našem městě opravdu málo.
Kolem nákupního centra má být po dokončení vysazeno 27 stromů a tisícovka keřů. Je tu ale otázka, zda-li strom stáří a velikosti jasanu, se dá vůbec nahradit. Novou výsadbu na parkovišti budou z větší poloviny tvořit okrasné třešně, které takové velikosti nikdy nedosáhnou a jedenáct javorů, které porostou v limitované zadlážděné ploše parkoviště. O životnosti keřů a záhonů kolem nákupních center asi není potřeba více psát, stačí si pro ukázku zajet kamkoli na nákup.
V rámci svých možností, jsme na jednání výboru pro strategický rozvoj města podali připomínky ke kácení jasanu, jelikož jasan nepřekáží objektu prodejny, ale nové příjezdové komunikaci z ulice Čsl. Armády. Věříme, že jiným řešením dopravní obslužnosti, se dá strom zachovat. Rada města s odborem investic bohužel v rámci vyjádření k projektové dokumentaci za město tuto připomínku neakceptovali. O osudu stromu bylo tak definitivně rozhodnuto a strom byl v lednu 2022 pokácen.