Podpora občanům obce Rynholec ve věci referenda – návrh č.19 na jednání zastupitelstva dne 17. 6. 2021

Důvodová zpráva:

Za účelem minimalizování dopadu zvýšené dopravy k plánované průmyslové stavbě v obci Rynholec a zajištění bezpečnosti; a dále pak v kontextu názoru občanů města vyjádřených v referendu v říjnu 2020 na existenci průmyslových hal v okolí města, navrhujeme níže uvedené usnesení.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Strašecí

vyslovuje podporu snaze občanů Rynholce zamezit stavbě průmyslových hal na pozemku č. 865/11