Změna typu podlahy v hale BIOS – návrh č.17 pro jednání zastupitelstva dne 22.4.2021

Důvodová zpráva:

Navrhujeme, aby si zastupitelstvo města vyhradilo do své kompetence rozhodnutí o konečné podobě podlahy v hale Bios. Vede nás k tomu několik zásadních důvodů, především ale to, že zastupitelstvo města původně při schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci haly Bios vycházelo z informací, že bude podlaha dřevěná. Následně rada města vyhodnotila jako vhodnější změnit provedení podlahy na podlahu s umělým povrchem, dle našeho názoru ale přitom vycházela z nesprávných informací, případně nevzala v úvahu všechna relevantní fakta.

Vycházela zřejmě z předpokladu, že naprostá, až drtivá, většina uživatelů haly Bios z řad sportovních klubů, oddílů, škol, spolků a podobně, vyžaduje či preferuje provedení podlahy s umělým povrchem. Následně se ale ukázalo, a příslušný doklad je v Příloze č. 1 tohoto materiálu, že tomu tak není a že většina oslovených klubů a spolků a škol se staví k provedení podlahy neutrálně, nebo spíše preferuje dřevěnou podlahu – z různých důvodů, například snadnější údržby, delší životnosti, vhodnosti pro konkrétní druh sportu (basketbal), větší bezpečnosti pro výkonností sportovce, pravděpodobně i pořizovací ceny a dalších  – vše  viz Příloha č. 2.

Dále pak rada nevzala přes opakované výzvy v úvahu materiál dodaný basketbalovým oddílem „Kelti“, ze kterého vyplývá, že dle pravidel České basketbalové federace se v případě, že bude položena podlaha s umělým povrchem, nebude basketbalový oddíl – ve vyšších mládežnických kategoriích – moci v hale „Bios“ hrát domácí mistrovské zápasy. Tento materiál je přiložen jako Příloha č. 3 . Přesto, že jinak je hala pro tyto zápasy vyhovující a je vyhovující i v současné době, kdy je v hale dřevěná parketová podlaha.

Vzhledem k tomu, že rada evidentně své rozhodnutí odmítla na žádost basketbalového oddílu „Kelti“ znovu vyhodnotit či přímo přehodnotit a nevyhověla ani žádosti zmíněného oddílu, aby jeho zástupci mohli radním vysvětlit své výhrady a problémy osobně – opět viz Příloha č. 2, vidíme jako nutné, aby byla diskuze o tomto tématu přenesena na veřejnou platformu, platformu k tomu určenou, a tou je plénum zastupitelstva města. Schůze zastupitelstva města je jistě ideálním místem, kde se dají veřejně prodiskutovat všechny podklady, vyslechnout si všechny strany sporu a přijmout informované a kvalifikované rozhodnutí.

Dle jednacího řádu zastupitelstva města Nové Strašecí, článku 4), odstavce 6) písmene c) uvádíme, že ekonomický dopad návrhu jako takového je nulový.

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města:   I.  si vyhrazuje

  1. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb. o obcích rozhodnout o konečné podobě provedení podlahy v hale Bios
  2. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb. o obcích rozhodnout o konečné podobě zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních a dalších prací pro akci „rekonstrukce haly Bios

                                        II.  u k l á d á

  1. radě města zajistit vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci haly Bios variantně tak, aby byly zahrnuty oba typy podlahy – s umělým povrchem i dřevěná