OBČANÉ ROZHODLI PROTI HALÁM

Občané města se v místním referendu v říjnu 2020 jasně vymezili proti výstavbě skladovacích hal či jiných průmyslových objektů na Mackově hoře. Při volební účasti téměř 54 % jsou výsledky následující:
V první otázce „Souhlasíte s tím, aby orgány města Nové Strašecí podnikly veškeré dostupné právní kroky, včetně změny územního plánu, aby zabránily zástavbě ploch Z94, Z95, Z111 dle stávajícího územního plánu v oblasti Mackova hora stavbami průmyslových a skladovacích hal?“ odpovědělo ANO 89 % voličů, NE 5 % voličů.
Ve druhé otázce „Souhlasíte s tím, aby oblast Mackova hora byla nadále využívána jako plocha přírody a krajiny?“ odpovědělo ANO 87 % voličů, NE 6 % voličů.
Vzhledem k tomu, že v obou otázkách odpovědělo ANO více než 25 % všech voličů, je nyní jasné, že při výše uvedené volební účasti je referendum v obou otázkách platné a závazné. Děkujeme všem voličům, kteří se o tento úspěch zasloužili.
Naši zástupci nyní vedou na výboru pro strategický rozvoj města jednání, která směřují k předložení návrhu zadání změny územního plánu zastupitelstvu ke schválení. Věříme, že je to nejúčinnější cesta, jak zabránit výstavbě průmyslových objektů a hal na Mackově hoře.