Socha Rudoarmějce na Komenského náměstí – návrh č.8 do zastupitelstva 19.12.2019

Důvodová zpráva
Kontext pro připomenutí:

• Socha Rudoarmějce byla umístěna na náměstí v r. 1957, od té doby byla několikrát poškozena, naposledy v dubnu tohoto roku (uražená hlava), vyšetřování bylo předáno Policii ČR.
• Na dubnovém zastupitelstvu jsem se dotázal pana starosty, zda chce město sochu uvést do původního stavu, jak bylo zveřejněno v Rakovnickém deníku , což bylo p. starostou, v rozporu s informacemi z tisku, negováno.
• V Rakovnickém deníku z května tohoto roku byl p. starosta citován: „Socha je z pískovce, tudíž kromě hlavy by bylo nutné řešit celkovou obnovu sochy Rudoarmějce. Budeme se o tom v dalších týdnech bavit“.
• V kontextu těchto informací jsem emailově vznesl dotaz na p. starostu (27.6.2019) s požadavkem na vysvětlení, kdo a kdy se bude o dalším osudu sochy bavit a za jakých podmínek hodlá sochu navrátit. Tento dotaz zůstal doposud neodpovězen.

Vznáším tímto níže uvedený návrh, a to z těchto důvodů:

• nízká kulturní hodnota sochy
• neadekvátní důvod připomínky (oslava 40 let VŘSR a spojenectví Československa a Sovětského svazu), pro připomenutí: v Novém Strašecí máme dvě vzpomínkové desky na čs. legionáře, kteří právě proti bolševikům bojovali
• město Nové Strašecí by mělo respektovat zákony a minimálně v deklaratorní podobě se připojit k prosazování „Zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu“ (č. 198/1993 Sb.)
• v neposlední řadě i v anketě občanů k budoucí podobě náměstí se občané k umístění/existenci sochy Rudoarmějce nestavili pozitivně, proto navrhuji vyslyšet apel spoluobčanů na to, aby se socha na náměstí již nevracela
• potencionální oprava sochy by byly zbytečně vynaložené peníze, jen oprava hlavy byla odhadována p. Králíčkem na cca 250 tis. Kč. Rozpočet r. 20 a ani výhled r. 21 a 22 s touto částkou již nepočítá.

V souladu s jednacím řádem doplňuji odhad ekonomického dopadu: náklady na odstranění podstavce – několik tisíc korun, lze čerpat z §3639 „Komunální hospodaření“ (rozpočet r. 20 počítá s 700 tis. Kč).

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města:

1. rozhoduje s konečnou platností o tom, že poškozená socha Rudoarmějce nebude opravena a nebude znovu instalována na žádném veřejném prostranství města Nové Strašecí.

2. ukládá tajemníkovi městského úřadu, ve spolupráci s odborem investic, zajistit odstranění podstavce sochy Rudoarmějce a to nejpozději do 28.2.2020.

21.12.2019
Tak nakonec bylo odsouhlaseno, že socha na náměstí již nebude, ale s dodatkem, že bude jinde a opravena. S protinávrhem přišel p. Filip, bez toho aniž by dal občanům dopředu vědět, že s takovým návrhem přichází (na rozdíl ode mne). S jeho návrhem jsem nesouhlasil. Především není jasno, kde socha bude a kolik oprava bude stát. Jako připomínka obětem 2. sv. války by neměla sloužit jen socha rudoarmějce, oběťmi byli také naši letci v RAF, čs. občané židovské národnosti a mnozí další. Není od věci připomenout, že k tomuto bodu se přišli vyjádřit i zástupci KSČM vč. svého krajského zastupitele, rádi by opět viděli na náměstí sochu zpět, asi jako připomínku své ideologie. Podstatné ale je, že příští rok se bude připravovat architektonická studie pro rekonstrukci náměstí – a to již bez rudoarmějce – a k tomu jsem, pevně věřím – alespoň nepřímo – přispěl.