Zařazení záměru využití nádražních budov do plánu práce výboru pro strategický rozvoj – návrh č.7 do zastupitelstva 21.11.2019

Důvodová zpráva:

Město zveřejnilo v Rakovnickém deníku 8.10.2019 informaci o jednáních se zástupci SŽDC ze kterých vyplývá, že kompletní oprava všech nádražních budov je podmíněna záměrem města na využití vnitřních prostor budov. Vzhledem k plánu SŽDC zahájit rekonstrukci budov již v příštím roce, navrhujeme, aby program využití nádražních budov byl zařazen do plánu práce výboru pro strategický rozvoj města a jeho schválení bylo v pravomoci zastupitelstva města.

Podle našeho názoru se jedná o dlouhodobý strategický záměr, který bude mít přesah do dalšího volebního období. Záměry v této lokalitě mohou mít různé podoby, považujeme proto za přínosné důkladně prodiskutovat je mezi zastupiteli.

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá výboru pro strategický rozvoj města projednat možnosti budoucího využití nádraží a do 31.5.2020 května definovat záměr na využití vnitřních prostor nádražních budov. Záměr bude poté předložen zastupitelům k projednání na červnovém zasedání zastupitelstva města.