Rekonstrukce podlahy v hale Bios v provedení kombinovaná pružná sportovní podlaha s nášlapnou vrstvou v podobě bodově pružného sportovního povrchu na bázi PVC – protinávrh č.21 na jednání ZM dne 22.7.2021

Důvodová zpráva:
Nesouhlasíme s návrhem, který předkládá rada města, aby bylo usnesení č. 207 zastupitelstvem města potvrzeno.
Důvodem je především, dle našeho názoru jasně prokázaná nevhodnost povrchu pro část halových sportů, především pak pro basketbal, pro který by provedení podlahy na bázi PVC znamenalo ukončení činnosti v našem městě. Rozumíme tomu, že pro další sporty je provedení podlahy z PVC výhodnější, než provedení z dřeva, nicméně ale není pro žádný jiný sportovní oddíl či klub likvidační a znamená naopak, i provedení z dřeva, kvalitativní posun.
Dále považujeme změnu povrchu oproti stávajícímu nevhodnou i ze strategických důvodů, protože hala svou velikostí respektive rozměry vyhovuje především sportům, pro které je vhodná dřevěná podlaha – basketbal, volejbal – a naopak nevyhovuje – a dokonce není regulérní pro hraní mistrovských zápasů ve vyšších soutěžích – pro florbal a futsal. Vzhledem k naplněnosti haly a dlouhodobým záměrům města je ve střednědobém horizontu reálná výstavba pro všechny relevantní sporty rozměrově vyhovující haly, kde by samozřejmě byla následně podlaha „plastová“.
Kromě výše uvedeného jsou tu další důvody, shrnuté v materiálu od basketbalového klubu Kelti a rovněž předkládané námi již na dubnové zastupitelstvo města – které se konalo 22. 4. – například životnost dřevěné podlahy, vstřícnost jednotlivých řešení k životnímu prostředí a především zdravotní důvody. Tyto již byly obsáhle diskutovány.
Dalším důvodem je, že na zasedání zastupitelstva města dne 22. 4. zaznělo jasně, že s rozhodnutím nemusíme spěchat, že je čas do konce roku 2022 a tedy jsme my i občané předpokládali, že bude čas na uspořádání veřejných debat i s rekreačními sportovci a dalšími uživateli z řad občanů města, že půjde případně při rozhovorech mezi zástupci jednotlivých klubů nalézt kompromis. To, že čas není, nebylo uvedeno na pravou míru, a tak rozhodování o usnesení č. 207 ze 17. 6. 2021 bylo pod časovým tlakem.
Proto předkládáme tento protinávrh, jehož předmětem je, v souladu s peticí občanů doručenou na MěÚ dne 25. 6. 2021, tedy znovu věc projednat a revokovat usnesení zastupitelstva města č. 207 ze dne 17. 6. 2021.

Dle jednacího řádu zastupitelstva města Nové Strašecí, článku 4), odstavce 6) písmene c) uvádíme, že ekonomický dopad návrhu jako takového lze předpokládat nulový či pozitivní, protože v dlouhodobém horizontu – vyšší životnost, snadnější opravy – je dřevěná podlaha ekonomicky výhodnější. Výši ekonomického dopadu přitom principiálně nelze přesně vyčíslit, protože soutěžit lze jen jednu variantu a nelze dopředu říci, jaká by byla výše CAPEXu a OPEXu v nesoutěžené variantě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
I. ruší

usnesení zastupitelstva města Nové Strašecí č. 207 ze 17. 6. 2021
II. schvaluje

rekonstrukci podlahy ve sportovní hale BIOS v provedení plošně pružná parketová sportovní podlaha (masiv dub dle specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby) v rámci dotačního projektu „Rekonstrukce podlahy a stropu ve sportovní hale BIOS“

III. doporučuje
radě města vejít v jednání s dotačním orgánem tak, aby bylo možné vyhlášení výběrového řízení, podepsání smlouvy se zhotovitelem atd. na provedení „Rekonstrukce podlahy a stropu ve sportovní hale Bios“ odložit a znovu projednat s projektantem a se zástupci sportovních klubů a oddílů konkrétní provedení podlahy a kontrolní rozpočet