ROZPOČET 2019 JSME NEPODPOŘILI

Rozpočet města na rok 2019 nepodpořilo nejen naše sdružení SPOLEČNĚ PRO NOVÉ STRAŠECÍ a PECÍNOV, ale také ostatní opoziční zastupitelé.
Hlavní důvody jsou celkem prosté.
1) je připravena investice na dokončení kanalizace a stavby nové čističky odpadních vod, která má být financována pouze z dotace a jednorázově ze zdrojů města. Tím tak nezbude na další potřebné investice např. rozšíření služeb pro seniory, stavby bytů pro občany města, opravy silnic, chodníků atd. Čističku a kanalizaci město a občané potřebují, a proto jsme konstruktivně navrhli řešit financování dlouhodobým úvěrem, což je celkem standardní způsob. Toto nebylo akceptováno, prý je možné úvěr získat kdykoli. Všichni víme, že získat úvěr není samozřejmost, zvl. pokud se jedná o např. 50 mil. Kč.
2) chystá se masivní zateplení kulturního domu (NKC) za cca 27 mil. Kč, což bylo navrženo bez dalších informací. Jsme toho názoru, že NKC potřebuje nejen zateplení, ale také rekonstrukci. A především pod dohledem městského architekta. Vzhledem k tomu, že celková částka je na poměry našeho města velmi vysoká, tak jsme si vyžádali na příští jednání zastupitelstva další informace o chystaném projektu.
3) místo přímé podpory sportu je navržena výstavba budovy občerstvení za cca 4 mil. Kč.
Naším cílem je větší zapojení občanů do rozhodování o investicích města. V průběhu tohoto roku navrhneme, aby rozpočet již na rok 2020 byl navržen jako participativní, kdy občané sami budou moc rozhodnout, kde a co se ve městě opraví či postaví. Toto je již standard ve Slaném a připravují se i v Rakovníku a na Kladně.