Změna jednacího řádu – návrh č.4 do zastupitelstva 26.9.2019

26. září 2019 zastupitelstvo města schválilo změnu svého jednacího řádu. Chtěli jsme toho využít a zjednodušit způsob, jakým mohou občané pokládat své dotazy, a tím jednání otevřít širší veřejnosti.

Chcete-li totiž v současnosti vystoupit na začátku zasedání, je nutné dotaz zaslat na MěÚ předem. Když tak neučiníte, musíte čekat až na konec programu, což může někdy zabrat několik hodin. Přitom často se jedná o otázky či připomínky, na něž lze odpovědět bez velkých příprav.
Abychom rozptýlili obavy některých kolegů, že se jednání městského zastupitelstva zablokuje hned na začátku, navrhli jsme dokonce časový limit, ve kterém by se lidé mohli ptát. Běžně to tak funguje v řadě měst a obcí v ČR. A výsledek?
Až na čestné výjimky vedení města návrh ve své většině zavrhlo. Bohužel jsme se ani nedozvěděli důvody, proč se tak stalo. Vnímáme to jako promarněnou příležitost, zvlášť když byl náš městský úřad několikrát vyhodnocen jako jeden z nejotevřenějších. Nic se asi nesmí přehánět.