Finální podoba kruhového objezdu u Lidlu v Novém Strašecí – návrh č.3 do zastupitelstva 20.6.2019

Rada opakovaně jednala o podobě nového kruhového objezdu dle vlastního návrhu a městský úřad současně komunikoval se sochařem A. Králíčkem o ztvárnění návrhu v podobě keltské hlavy. Na čtvrtém jednání zastupitelstva jsme proto navrhli, aby další postup byl v pravomoci zastupitelstva, které by k rozhodování mělo pokud možno variantní návrhy řešení od různých umělců. Téma finální podoby kruhového objezdu vnímáme jako téma pro širší diskuzi.

Návrh byl schválen, pro toto usnesení hlasovalo 13 členů zastupitelstva města, 6 členů se zdrželo hlasování.

(autor obrázku Ing. arch. Viktor Tuček)