Rekonstrukce ZŠ – návrh č.2 (protinávrh) v zastupitelstvu 25.4.2019

Delší dobu jsme sledovali dění kolem dokončení rekonstrukce základní školy, konkrétně podlahy v tělocvičně.

Je známo, že kolem kvality provedení byly velké pochyby, proto jsme se snažili především o vyjasnění celé situace. Na základě informací poskytnutých vedením MěÚ jsme však museli konstatovat, že:

  1. rekonstrukce byla provedena s evidentní vadou
  2. vnímáme za reálné riziko, že bude nutno přistoupit k výměně stávající podlahy za novou
  3. město mělo požadovat smluvní pokutu od zhotovitele
  4. navržené řešení navrhované znaleckým posudkem považujeme za nekonkrétní
  5. není doložena komunikace (výzva) směrem k zhotoviteli
  6. na dotaz k existenci a způsobu řešení dalších nedostatků nebylo ze strany tajemníka úřadu odpovězeno

Proto jsme dospěli k názoru, že selhal kontrolní a řídící systém uvnitř aparátu městského úřadu a navrhli jsme na dubnovém zasedání zastupitelstva vyčíslit rozsah možné škody vzniklé v souvislosti s nedostatečnou kvalitou povrchu tělocvičny a potencionálně připravit žalobu o náhradu škody vůči dodavateli společnosti Zlínstav, a.s. Bohužel náš návrh nebyl, především zastupiteli za ČSSD, schválen. Nicméně celou kauzu budeme dále sledovat.